Värmepumpmarknaden backar under Q1, 2012…

Värmepumpmarknaden backar under det första kvartalet 2012 vilket man kan konstatera om man tittar på bilden nedan. Minskningen är klart synlig när det gäller luft-vatten och från luft-vatten men när det gäller vätska-vatten är siffrorna ungefär som 2010. Vad kan då dessa siffror peka på? Är det en bra beskrivning av hus-och-hem-marknaden i stort eller kan det vara så att marknaden har mättats?

Källa: Svenska värmepumsföreningen

Kan det hänga i hop med att det byggs mycket färre småhus i dag än tidigare och det är egentligen detta som är den största faktorn för påverkan. Förmodligen är det en kombination av många faktorer och man kanske inte skall spekulera allt för mycket innan man har hela 2012 i faktiska siffror…

Allt om Värme

Utan värme i våra hus och hus kommer vi att frysa ihjäl! Det finns massor med olika möjligheter för att få en behaglig rumstemperatur och på Allt om Värme försöker vi beskriva de allra vanligaste och peka på fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Att värma sig med eld är ju, på intet sätt, någon ny företeelse och redan på stenåldern hade man veden som sin värmekälla. Fortfarande är ved ett otroligt populärt sätt för att få värme i våra hus men de flesta av oss använder vedeldning som ett komplement till annan värmekälla. På sjuttiotalet, då det byggdes många hus och villor, installerade man nästan uteslutande direktverkande elradiatorer och många av oss har det än i dag trots att elpriset har mer än 5-dubblats. Det är just det höga elpriserna som gör att investeringar i sin värmemiljö som t.ex. en värmepump, är lönsamt och det är relativt enkelt att “räkna hem” en investering på hundratusentals kronor. Allt om Värme skall vara leverantörsoberoende och påvisa både för- och nackdelar med de olika uppvärmningsalternativen.