Braskaminer

Mysigt med en braskamin

Få saker kan höja trivseln som braskaminer. De är lätta att sköta och hålla efter, och medan de modernare varianterna ofta är mycket dekorativa behåller de klassiska modellerna sin tidlösa charm. Under mitten av 1900-talet började braskaminer att fasas ut ur hus och hem till förmån för den nya tidens elektriska eller varmvattenburna uppvärmning. De fann snabbt sin naturliga tillflyktsort på landet i de sommarstugor och lanthus som uppfördes i rasande takt under denna period. taljstenslkamin-contura-480.
Men även vanliga braskaminer har idag en betydligt högre verkningsgrad än de hade för bara några år sedan. Marknadens mest effektiva modeller kan faktiskt ge över 80 %, och de värmelagrande egenskaperna har också förbättrats markant. Genom att utrusta braskaminer med en topp av täljsten kan rummet värmas upp långt efter att den sista lågan har slocknat. Medan elden lever gör också fläktarna i moderna braskaminer att värmen sprids snabbt och effektivt i rummet. Det första man bör känna till är att braskaminer kräver bygglov. Börja med att ta hem en sotare som kan göra en bra genomgång av skorsten och rökkanal. Han (eller hon) ska också svara för vilken dimension du kan ha på anslutningsröret, något som kan komma att spela roll och till viss del tyvärr begränsa ditt utbud av braskaminer som kan installeras.

Placering av en braskamin

När det kommer till placering så är det både vanligast och smartast att placera braskaminer på bottenvåningen, då värme som bekant stiger. Vanligtvis är murstocken och skorstenen placerad centralt i huset för att ge bra värmespridning, så i närheten av denna kan vara en bra placering.

Beroende på väggmaterial kan braskaminen behöva placeras olika långt ifrån väggen, så läs noggrant på i tillverkarens instruktion kring vad som gäller just din kamin. Braskaminer måste också placeras på eldstadsplan som gör att de står stadigt och inte kan skada golvet. Innan du använder kaminen måste den också godkännas av en skorstensfejarmästare.

En sak som många också missar när de installerar braskaminer är att förvärmningsluften (den luft som kommer in i kaminerna underifrån) inte alltid bara kan hämtas inifrån rummet. Har ni mekanisk ventilation hemma så går det inte att ha några braskaminer utan att göra ett hål genom antingen golvet eller väggen varifrån ni kan hämta denna förvärmningsluft. Gör ni inte det så tömmer ni ju sakta men säkert huset på syre eftersom mekanisk ventilation skapar ett konstant undertryck inomhus!

Det går faktiskt att installera den här typen av kaminer själv, men de flesta väljer att låta professionella hantverkare göra det i samband med att man besiktar skorstenen och tätat eventuella luckor i rökkanalerna.

Sedan dess har braskaminer varit intimt förknippade med just mindre stugor, men under de senaste åren har trenden faktiskt börjat svänga mot att även större hus och permanentboenden installerar braskaminer som en del av en energismart uppvärmning. Vattenmantlade braskaminer har kommit starkt, och det av en bra anledning: varför låta den varma röken fly direkt ut genom skorstenen när man först kan låta den värma upp vattnet i det vattenburna uppvärmningssystemet.