Kassetter-Insatser

När det är dags för rengöring så gäller det att inte använda rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Då extrema temperaturer uppstår i kassetter gäller det att glaset inte repas eller att gjutjärnet (eller det material som de är uppbyggda av) tar skada på minsta vis. Vanligt ugnsrengöringsmedel utan slipmedel går oftast bra att använda, och kom ihåg att lämna kvar någon centimeter av askan i botten för att optimera förbränningen till nästa gång. Moderna insatser är vanligtvis mycket lättskötta och lättrengjorda, allt för att du som husägare ska behöva ägna så lite tid och energi åt de tråkiga sakerna som möjligt. När allt kommer kring har du ju den öppna spisen för att njuta – och värmas – av.

Kassetter är alltså en effektiv investering när det kommer till att sänka sina uppvärmningskostnader om man använder den öppna spisen mycket. Att installera insatser är relativt enkelt i en öppen spis (även om man alltid bör ha sotarens godkännande på installation och konstruktion), och i nyare öppna spisar är kassetter i det närmaste ett obligatorium. Vem vill utnyttja fem procent av veden när man kan utnyttja 75?

Insatser fungerar på ett ganska enkelt sätt, och faktiskt inte helt olikt hur en bilmotor är utformad. Vanligtvis så tänder man en eld i den öppna spisen, och luften som sugs in och värms upp lämnar snabbt huset genom skorstenen. Visst kan man hävda att den ju värmer upp murstocken, men det tar ett bra tag innan det ger någon effekt, och verkningsgraden är som sagt mycket låg. Kassetter är istället utrustade med stora flänsar som värmer upp luften, precis som i bilmotorn (fast med skillnaden att motorn ska kylas ner medan insatser är till för att värma upp rummet).

Den uppvärmda luften stiger enligt fysikens lagar och sprids i rummet via en luftspalt ovanför kassetten, alltmedan röken och förbränningsgaserna styrs ut genom skorstenen. Genom en tätning en bit upp i skorstenen som omsluter röret ordentligt ser man till att förbränningsgaserna aldrig behöver blandas med den varma luften, eller komma tillbaka ut i rummet.

Att installera och använda kassetter är inte särskilt svårt, och själva eldandet skiljer sig inte nämnvärt från att elda som förr i den öppna spisen. Tänk på att elda med torr ved. Det kan låta som ett dumt råd då du troligtvis redan vet att torr ved brinner bättre än fuktig, men när det gäller kassetter är detta extra viktigt då fuktig ved kan lämna kvar sot och tjära som efter ett tag blir en stor brandrisk i både kassetter och skorstenar.

Kassetter, eller insatser som de också kallas, är ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka effektiviteten i den öppna spisen. En öppen spis kan faktiskt ha en så låg verkningsgrad (hur stor del av vedens energiinnehåll som omvandlas till värme) som 5 – 10 %. Resten åker rakt opp i skorstenen och blir kråkorna till gagn. Med insatser till den öppna spisen går det faktiskt att höja verkningsgraden med flera hundra procent: så mycket som 75 % kan omvandlas till värme med hjälp av en kassett!