Pellets

Olja är det första många tänker på när energi och uppvärmning nämns. Pellets är ett bra och miljövänligt alternativ för dig som tycker att norrmännen redan fått tillräckligt för sin nordsjöolja. Att hitta ersättningar för oljan är viktigt, och pellets är ett av de mest etablerade alternativen. Även om du inte har något emot Norge finns det många skäl till att försöka hitta ett alternativ. Pellets är högkoncentrerad energi till skillnad från olja, ved och dylikt.

Själva ordet pellets är ett låneord, och ett som passar sällsynt illa in i det svenska språket. Däremot passar sig pellets väldigt väl i vårt avlånga, kalla och skogsbetäckta land. Vi har hundratals kvadratmil med skog, mer än nästan något annat land i världen sett till total yta. Och att omvandla skog till pellets är något vi kan väl. Pellets är i princip det samma som ved, men bättre. Ta biobränsle, och använd avfallet till att göra små pellets av, som brinner väldigt energiskt. Pellets är i praktiken koncentrerade vedträn, och ska användas som sådana.

Om du redan bestämt dig för att vara mer miljövänlig kan du lika gärna ta hela steget och övergå till en pelletspanna. Det är relativt miljövänligt, effektivt och i sammanhanget faktiskt också billigt. Och med hjälp av moderna pelletspannor som själva kan mata och reglera hur mycket som behöver brinna, är det faktiskt också mer praktiskt än att elda med ved. Dessutom är initialkostnaden för en pelletspanna en bråkdel av den för bergvärme.

Pellets är även långt miljövänligare än kol och olja. Till skillnad från alternativen är pellets nära på 100 % ren energi. Detta gör att det är mycket effektivare att transportera än andra bränslen. Varför använd tvåhundra kilo ved när femtio kilo hoppressade slagprodukter från sågverket ger samma resultat? Pellets är dessutom väldigt svenskt, och långt vanligare här än i något annat land. Förmodligen har det mycket att göra med vår långa tradition av trä- och massaindustri, och idag drivs såväl värmevärk och fabriker som mindre hem på just det här materialet som tidigare slängdes bort!

Populariteten för pellets ökar stadigt varje år. Det finns flera skäl till det. Ett är att det ger mycket energi och värme per enhet. Du behöver många fler kilo vedträn för att få den värme enbart ett kilo pellets alstrar. Ett annat är att det är miljövänligt. De flesta alternativ som finns är väldigt skadliga för naturen, så det är ett mycket bra val för dig som är miljömedveten. Kanske är det mer romantiskt att bränna ved, men frågan är hur mycket kärlek man egentligen vill ge en vedpanna av gjutjärn.

Det kanske känns som en omväg att behandla veden för att ge den bättre fyr, men det fungerar faktiskt. Pellets har väldigt lite vätska i sig och är högkoncentrerad energi. Ved är i jämförelse ganska ineffektivt, då mycket av den energi och värme som utvinns när man bränner den förloras på grund av den höga vätskehalten. Pellets är högkoncentrerat bränsle, vilket gör att den mängd som krävs är lägre jämfört med andra energikällor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *