Radiatorer

Radiatorer, eller kort och gott värmeelement, är och förblir ett av de vanligaste sätten vi använder för att värma upp våra hem. Det är lätt att tro att radiatorer värmer upp sin omgivning genom strålning, då ju strålning heter just radiation på engelska, men radiatorer värmer faktiskt upp bostäder med hjälp av konvektion. Konvektion innebär att luft som kommer i kontakt med värmeelementets yta värms upp, blir lättare och stiger. Den stigande luften skapar ett undertryck som snabbt fylls på av mer luft från golvet, varpå detta ”kretslopp” fortsätter. Det är av just den anledningen som radiatorer placeras under fönster: den kalla luften från fönstret motverkas av den varma från värmeelementet, och på så vis undviker man kallras.

Det finns i huvudsak två olika typer av radiatorer. De fungerar på lite olika sätt, men verkar båda två med hjälp av konvektion.

Elradiatorer

Elradiatorer har funnits under en lång tid, och klara förbättringar har skett i hur effektivt de värmer upp en bostad. Trots det har många valt att övergå till mera effektiva uppvärmningsformer, eftersom direktomvandlingen av elektricitet (energi av hög kvalitet) till värme (energi av låg kvalitet) trots allt inte är särskilt ekonomisk. Även om verkningsgraden i radiatorer inte sällan är nära 100 %, så är det fortfarande 3 – 4 gånger mindre effektivt än en bra värmepump som kan producera upptill 4 kWh värme per kWh elektricitet.

Med det sagt, så är det inte alla hem som lämpar sig för värmepumpar. Att byta ut ett direktverkande system mot ett vattenburet är fortfarande förhållandevis dyr, något som naturligtvis höjer initialkostnaden för en värmepump rejält, kontra att köpa nya radiatorer. En klar fördel med att byta till nya radiatorer är att man får bättre justerade termostater. Äldre radiatorer växlar ofta mellan att vara glödheta och att vara iskalla, något som inte sällan irriterar husägaren samtidigt som de helt klart utgör en brandrisk. Även damm som lägger sig på värmeelementen och värms upp till höga temperaturer kan påverkar boendet genom en torr och frän lukt. 

Oljefyllda radiatorer

Som ett alternativ till elradiatorer kan man istället använda oljeradiatorer. Tanken bakom dessa är att få en jämnare temperatur, och man skulle kunna jämföra dem med ackumulatortanken som kopplas till en vedpanna. Istället för att bli glödheta och iskalla i intervaller, fungerar oljan i elementen som ett ackumulerande ämne som lagrar elvärmen och avger den gradvis.

Ursprungligen infördes oljeelement i ett försök att använda elen på natten när den var som billigast, men fortfarande kunna få värme under dagen. Dessa prisskillnader är i dagsläget nästan försumbara, men nya modeller kring energiprissättning kan mycket väl göra att denna fördel återkommer längre fram i tiden. Något som står helt klart är att den här typen av uppvärmning så gott som alltid upplevs som både behagligare och säkrare än elvärmen, och många stugägare upplever att portabla oljeelement som kan flyttas runt mellan de rum där de för tillfället behövs bäst, är mer praktiska än fastskruvade och ofta föråldrade elradiatorer. Om du ska köpa nya element så bör du framför allt se till saker som pris och garantier snarare än verkningsgrad, då denna ju ändå inte kan gå över 100 %.