Skorsten

Visste du att världens högsta skorsten är hela 419,7 meter hög? Den tillhör ett kazakstanskt kraftverk vars koleldning producerar hela 1000 mW. Riktigt så hög skorsten behöver förstås inte du, men det finns ändå många saker att tänka på när det kommer till regler, bestämmelser, renovering och sotning av ens skorsten.

Metoden av att använda sig av en skorsten för att föra bort rökgaser från en spis eller ugn tros ha uppstod under slutet av 1100-talet i England och norra Europa. Man kan lätt föreställa sig vilken otrolig lättnad som måste ha uppstått för både ögon och lungor när röken snabbt och direkt samlades upp i ett rör, istället för att spridas i hela lokalen för att sedan gradvis försvinna genom ett hål i taket!

En skorsten har i huvudsak två funktioner. Först och främst ska den ju naturligtvis föra bort skadliga och giftiga gaser från hemmet, men den fyller också en viktig funktion i att ta tillvara på värmen som lämnar elden i form av rökgaser. Med hjälp av en skorsten kan man alltså öka verkningsgraden i en öppen spis jämför med en eldstad, samtidigt som man slipper farorna med att låta rökgaser cirkulera inomhus.

En vanlig missuppfattning är att man måste installera sin skorsten så att öppningen ligger minst en meter över nock, det vill säga att den slutar åtminstone en meter ovanför husets högsta punkt. Denna regel är faktiskt avskaffad numera, men ändå återstår ett krav på att en godkänd skorsten ska sluta en meter över det ställe den sticker ut från taket. Dessutom får den inte installeras så att det uppstår en uppenbar risk för brand när den blir varm, exempelvis i bjälklaget. En bra skorsten klarar temperaturer kring 350 – 400 grader, men är ändå inte mer än 60 – 70 grader varm på utsidan.

Den kanske allra viktigaste delen när det kommer till husets skorsten är regelbundet underhåll i form av undersökningar, sotningar och tätningar. Du kan till viss del påverka hur mycket sot som samlas i din skorsten genom att elda med så torr ved som möjligt, och undvika pyreldning, men varje skorsten behöver ändå sotas med jämna mellanrum. Om man inte sotar som man ska uppstår risk för sotbrand, något som i sig inte behöver innebära en fara men som kan höja temperaturen på murstocken så att andra saker i närheten av den tar skada eller börjar brinna. Om inte annat så är det en olägenhet för grannskapet eftersom giftiga rökgaser slipper ut.

När du köper ett hus bör du alltid se till att undersöka husets skorsten noggrant. Ta hjälp av fackmän för att säkerställa att konstruktionen fortfarande är tät, och beställ gärna en provtryckning också för att vara på den säkra sidan. Kontrollera också att spjället fungerar som det ska, så slipper du kallras den vägen. Husets skorsten är på många sätt som ett öppet hål i konstruktionen. Av den anledningen bör du se och behandla din skorsten som en av de viktigaste sakerna i ditt hus när det gäller reparation, underhåll och kontroller.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *