Solenergi

Solen skiner både på fattiga och rika. Många tror att eftersom vi lever så långt norrut är solenergi inget realistiskt alternativ. Detta är helt fel. Solenergi är vad som gör att vi över huvud taget kan leva här uppe. Solpaneler är ett utmärkt sätt att skaffa energi. Det är den överlägset mest naturvänliga energikällan, och kräver varken dyr oljeborrning eller nerhuggna träd. Minns att även om vi ärvt jorden av våra föräldrar så har vi den bara till låns från våra barn. Lämna plånboken därhän och tänk på hur vad du gör påverkar moder jord.

Solenergi är det överlägset bästa alternativet för dig som tänker lite längre än kronor och ören. Ta med det i beräkningarna när du bestämmer hur dit hus ska värmas upp. Dina barn kanske inte märker någon skillnad nu, men om femtio år, när halva Sverige inte ligger under vatten så kommer dom att tacka dig.

Det kanske kan verka krångligt att installera solpaneler, men det är inte sant. En bra leverantör förstår dina behov, och installerar därefter. Minns att solenergi är den ursprungliga energikällan. Om du behöver hjälp för att sätta upp solenergipaneler, så kom i håg att du är kunden. Det är vad du vill ha som är det viktiga.

Solpaneler och solenergi är den klart mest miljövänliga energi vi har. Inga utsläpp orsakas av att du har en solpanel på villataket, vilket inte kan sägas om till exempel en oljepanna. Solenergi är, tillsammans med vindkraft, framtiden. Att använda till exempel kol eller olja kanske inte kostar mindre i ett väldigt kort tidsperspektiv, men det är enbart eftersom de negativa effekterna döljs. Med en solpanel behöver du inte tänka på utsläpp och liknande. När du bestämmer dig för hur du ska värma upp huset, tänk då också mer globalt. Att spara en krona här och där är inte lika viktigt som att inte förstöra jorden. Solen är vad som gör liv möjligt på jorden i dag, och är vad som gör det möjligt i morgon.

Det känns kanske lite som science fiction att använda solpaneler, men tekniken har faktiskt funnits i många år och den utvecklas stadigt. För varje år ökar effektiviteten i såväl paneler som celler, och på knappt ett årtionde har priset på solceller mer än halverats. Denna utveckling spås också fortsätta på gott och ont, eftersom man hela tiden ”tjänar” på att skjuta upp investeringen till nästa år. Problemet som många glömmer är att man då fortfarande står och betalar för den nuvarande energikälla man använder.

Solpaneler
Hur effektiva solpaneler är varierar. Den fördel man får av att inte behöva olja, ved eller pellets uppvägs till viss del av molnigt väder. I norr får man mest soltimmar på sommaren, och minst på vintern, vilket ju är en nackdel då det är på vintern man verkligen behöver värmen som mest. Men slår man ut det på ett helt år är solenergi definitivt en bra energikälla. Dessutom ger den inga utsläpp, och bidrar således inte på något sätt till växthuseffekten. Är du miljömedveten finns helt enkelt inget bättre alternativ. Solenergi eller vindkraft, och i viss mån också vattenkraft är det som gäller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *