Värmepumpar

Så vad ska man då tänka på när man surfar runt eller besöker butiker och mässor på jakt efter värmepumpar? Först och främst är det viktigt att du kollar upp vilka möjligheter som kan vara aktuella för ditt hus. Bergvärme är till exempel många gånger den mest energieffektiva uppvärmningsformen, men det är långt ifrån alla husägare som har möjlighet att installera bergvärme till sitt hus. Här är en överblick av de olika typer av värmepumpar som kan vara aktuella på den svenska marknaden idag.

I motsats till vad många tror, utnyttjar man inte värme från Jordens inre när man installerar bergvärme. Nej, istället handlar det om att använda den energi som finns lagrad i grundvattnet. I Sverige har vi förmånen att ha ett grundvatten som under i princip hela året håller en temperatur kring 6 – 8 grader. Genom att använda värmepumpar kan vi utvinna och koncentrera energin så att den kan värma våra hem. Bergvärme har ofta en hög initialkostnad, men är i gengäld både driftsäkert och kostnadseffektivt när allt väl står på plats.

Luftvärmepumpar fungerar genom att utvinna energin som finns i luften. Egentligen kan man tala om två olika typer av luftvärme, nämligen frånluftsvärme och uteluftvärme. Frånluftsvärmepumparna fungerar genom att ta tillvara på energi i luften som ska lämna huset via ventilationen, medan uteluftvärmepumparna använder värmen i utomhusluften (ja det finns faktiskt värme även i minusgradig luft!). Dessa fungerar i allmänhet bra ned till ungefär minus 20 grader, så bor man i norra Sverige är de inte alltid lämpliga att använda.

Jordvärme fungerar enligt samma princip som bergvärme, men ligger mycket grundare än sin bergförlagda motsvarighet. De fångar in ytvärmen med hjälp av vätska som cirkulerar i slangar under jord (ofta vatten med något antifryselement) och är ett billigt alternativ till bergvärme. Nackdelen med denna typ av värmepumpar är att de sänker temperaturen i området de är förlagda i, vilket kan skapa tjällossning, permafrost och i värsta fall kan deformera en hel trädgård.

Sjövärmepumpar, eller vattenvärmepumpar som de kanske egentligen ska kallas, utvinner energi från sjöar och vattendrag, och transporterar den in närbelägna byggnader. Förutsatt att installationen sker på ett fackmannamässigt sätt är sjövärme ett driftsäkert och prisvärt alternativ för dig som bor nära vatten. Ta hjälp av din leverantör med att räkna på dimensionerna för anläggningen, då sjövärmepumpar är mycket effektiva: är de överdimensionerade så riskerar man att orsaka bottenfrysning i mindre sjöar!

Slangarna som används när man installerar sjövärme hålls vanligtvis nere i bottenslammet med hjälp av betong- eller järnkonstruktioner. Var därför också noggrann med att märka upp området så att inte eventuella båtgäster får för sig att ankra upp ovanför anläggningen.

Har du tröttnat på höga energikostnader och elräkningar? Du är garanterat inte ensam. Varje år väljer tusentals hus- och villaägare att installera en värmepump för att sänka sina uppvärmningskostnader, och trots en initialkostnad som många gånger är ganska hög går det ofta snabbt att tjäna in pengarna igen – speciellt där man tidigare har använt direktverkande el för att värma upp sitt hus.