Bergvärmepump

När man säger att man ska installera bergvärme, så är det ofta en förenkling för två saker som ska göras. För det första ska man borra ett djupt hål i marken, och för det andra ska man installera en bergvärmepump.Nibe är Sveriges ledande tillverkare av bergvärmepumparDet finns otroligt många olika typer och märken av bergvärmepumpar på marknaden idag, så det kan nog vara på sin plats med lite tips, trix och saker som kan vara bra att tänka på när man ska köpa en bergvärmepump.

ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN SKA KÖPA BERGVÄRMEPUMP
Innan du köper en bergvärmepump är det faktiskt på plats att noggrant undersöka vilka olika alternativ som finns där ute på marknaden och som kan passa för just ert hem och energibehov. I många fall finner man ganska snabbt att en bergvärmepump faktiskt är det bästa och mest prisvärda alternativet, speciellt när man tar med saker som värmefaktor och livslängd i ekvationen. Det kan dock vara så att ert hems placering faktiskt inte lämpar sig för bergvärme av olika skäl, varpå det kan vara en bättre idé att undersöka luftvärme eller jordvärme. Just värmefaktor är också något som är värt en extra tanke. Värmefaktorn i en bergvärmepump ger ett mått på hur många kWh värmeenergi man kan få från 1 kWh elektricitet. En rimlig värmefaktor för en bergvärmepump ligger åtminstone kring 4, vilket innebär att man kan få 4 kWh värme för varje investerade kWh el. Skälet till att man kan få ut till synes mer energi från en bergvärmepump än man tillför beror på att elektricitet är energi av högre kvalitet än värme.

Något som många missar när de har bestämt sig för att köpa en bergvärmepump är att man måste anmäla borrning till kommunen man bor i. Vanligtvis räcker det med att kontakta miljökontoret, men i vissa kommuner krävs skriftligt tillstånd för att borra för bergvärme, och bor du i ett vattenskyddsområde gäller speciella regler. Detta beror på att man tar sig ner till grundvattnet när man borrar, och eventuella utsläpp eller läckor av kemikalier nere i berggrunden kan ha förödande effekter på djurliv, växtliv och till och med dricksvatten. Glöm inte heller att företaget som borrar hålet ska anmäla detta till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Så fungerar en bergvärmepump

Enkelt uttryckt kan man säga att en bergvärmepump fungerar precis som ett vanligt kylskåp, fast omvänt. Du har förmodligen märkt att det är ganska varmt på baksidan av kylskåpet, medan själva innandömet är kallt? En bergvärmepump fungerar på precis samma sätt, förutom att den sprider värmen i hemmet och skickar tillbaka kylan ner i borrhålet. Väl där nere värms vattnet upp igen, och så fortsätter processen i ett slutet kretslopp.

Utöver själva pumpmekanismen består bergvärmepumpen av en kompressor, en förångare, en kondensor och en strypanordning. Vattnet som kommer upp ur hålet håller en relativt låg temperatur, men den är tillräcklig för att förånga det köldmedium som finns i bergvärmepumpens förångare. I kompressorn komprimeras sedan ångan vilket höjer dess temperatur. När trycket sedan sänks i kondensorn och köldmediet kondenserar, frigörs värme som på ett effektivt sätt värmer upp hemmet.

Bilden i artikeln kommer från Nibe
Beskalk_375x250