Frånluftsvärmepump

När passar en frånluftsvärmepump?

Frånluftsvärmepumpar är ett utmärkt sätt att ta tillvara på den värmeenergi som finns i luften som lämnar huset via ventilationen. Denna luft ligger konstant kring 20 grader, och således finns det stora mängder energi att utvinna innan man låter luften lämna huset. Frånluftsvärmepumpar är ofta mycket effektiva, med en värmefaktor kring 2 eller 3.

Det man bör känna till innan man ens överväger att börja leta efter bra frånluftsvärmepumpar är att de bara fungerar i hus som har mekanisk ventilation. I äldre hus som förlitar sig på självdrag fungerar inte frånluftsvärmepumpar, och det säger sig självt att riktigt gamla hus utan egentlig ventilation inte är kompatibla med denna typ av energibesparingsåtgärd. Äldre hus med självdrag kan då istället utnyttja så kallade FTX-system. FTX-system är en typ av ventilationsaggregat som rymmer en värmeväxlare. De är inte lika effektiva som frånluftsvärmepumpar, men kan helt passivt ta tillvara på ungefär tre fjärdedelar av energin i ventilationsluften. Kom ihåg att denna typ av system, i likhet med frånluftsvärmepumpar, är mycket känsligt och kräver regelbunden rengöring och underhåll.
Frånluftsvärmepumpar är rent generellt en typ av värmepumpar som man helst bör bygga in i ett hus redan från början. Det går förvisso att installera frånluftsvärmepumpar i redan färdiga hus, så länge ventilationskanalerna tillåter det, men risken är att det kan bli ett kostsamt projekt. I hus byggda före 1970-talet existera i princip inte mekanisk ventilation, så där måste man installera ventilationskanaler innan du kan sätta in frånluftsvärmepumpar.

Frånluft från första början

Det säger också sig självt att frånluftsvärmepumpar fungerar bäst om de kan kopplas in i ett färdigt vattenburet system. Vissa fungerar också med luftburen uppvärmning tillsammans med en luft/luftvärmepump men om du använder elradiatorer för uppvärmningen så blir det förmodligen inte särskilt billigt eller praktiskt med denna typ av lösning. Något du måste se upp med är ifall huset har problem med radonvärlden. Där behöver man kunna vädra med hjälp av både från- och tilluftsventilation, och luftvärmepumpar i denna typ av konstruktioner är därför inte att rekommendera.

Frånluftsvärmepump – Reell besparing

Så hur är det egentligen med den reella effekten – och därmed också energibesparingen – i frånluftsvärmepumpar? Sett till att frånluftsvärmepumpar generellt kan tillvarata ca 75 % av energin i luften, och luften normalt är ca 20 grader, betyder det då att luften som tillslut lämnar huset håller en temperatur kring fem grader Celsius. Ventilerar man då 0,35 liter luft per sekund och kvadratmeter vilket är rimligt, och har ett hus på 140 kvadrat, betyder det att man kan få ut mellan 1000 och 1500 watt. Det räcker alltså inte på långa vägar för husets hela energibehov en kall dag, men fungerar mycket bra som ett kostnadseffektivt komplement.

Moderna (och dyra) frånluftsvärmepumpar kan i vissa fall sänka frånluftstemperaturen ner till hela minus 15 grader Celsius, vilket såklart ger nästan fördubblade energivärden. Det finns också frånluftsvärmepumpar som kan kopplas ihop med värmeslingor som går i jorden eller berget, och i sådana fall kan man mycket väl lösa husets energibehov på det sättet. Kom bara ihåg att frånluftsvärmepumpar ska dimensioneras utifrån ventilationskanaler och –flöde, och inte efter vilket energibehov du har för huset.