Luft/Luft

Om du har ett hus med öppen planlösning, så kan en luftvärmepump definitivt vara något för dig. Skälet till att luft-luft fungerar så bra just med öppen planlösning är förstås att man sprider värmen i huset med hjälp av just varmluft. För många rum med stängda dörrar och små dörröppningar kan förhindra optimal spridning och göra så att vissa delar av huset blir kallare än andra. Med det sagt så behöver man naturligtvis inte ha ett hus som består av en enda stor öppen våning för att luft-luft ska fungera: luft är ju ett rörligt medium som liksom vatten alltid ”försöker” jämna ut eventuella skillnader i tryck och temperatur.

Många väljer numera att utrusta sitt hus med en luftvärmepump som ett komplement till exempelvis radiatorer, då den har en mycket bra värmeeffekt i jämförelse med sådana. Enkelt uttryck kan man säga att en luftvärmepump fungerar som ett omvänt kylskåp. Värmen som finns i utomhusluften pumpas in i bostaden med hjälp av kompressorprocessen som utnyttjar ett temperaturkänsligt köldmedium. Detta köldmedium komprimeras inuti luftvärmepumpen för att sedan kondensera och avge den inneboende värmen inne i huset. Den här processen drivs självklart av elektricitet, men luft-luft är så effektivt att man kan räkna med att få ut mellan två och tre kWh värme på varje investerade kWh el.

Den stora fördelen med en luftvärmepump är förstås att luften, som det så vackert heter, är fri. Man behöver inte bo bredvid en sjö, gräva upp hela gräsmattan eller borra hål ner i berggrunden. Allt som krävs är att man säkerställer att man har anmält installationen till kommunen (på grund av bullernivån som ibland uppstår i ute-enheten) och att man anlitar en fackman för själva installationen (något som är avdragsgillt enligt ROT). Konstruktionen är enkel, och relativt billig i jämförelse med till exempel en installation av bergvärme inklusive köp av bergvärmepump. En luftvärmepump kostar från 15 000 upp till ungefär 50 000 kronor, en billig investering sett till vad man kan spara jämfört med direktverkande el!

Det finns egentligen tre typer av luftvärmepump, och luft-luft som det handlar om här skiljer sig från luft-vatten som istället verkar genom att värma ett vattenburet system och/eller hushållets bruksvatten (den tredje typen är frånluftvärmepumpen). Nackdelen med en luftvärmepump, oavsett typ, är att verkningsgraden inte är konstant. Den varierar kraftigt med utomhustemperaturen, och även om den fungerar även vid minusgrader kan man behöva komplettera med en elpatron för att nå önskad effekt. Precis som för solvärme är det ju en klar nackdel med en uppvärmningsform som fungerar som sämst när den behövs som mest.

En fördel med luft-luft måste ändå sägas vara att man kan vända på flödet under sommartid för att på det viset få sin luftvärmepump att fungera som en klimatanläggning! Det är förstås energikrävande att kyla ner ett hus, det måste man komma ihåg, men nog kan det behövas lite sval luft under sommarens varmaste dagar. Ett bra tips då är att det ofta räcker gott med att sätta AC’n på 18 eller 19 grader för att få det svalt och skönt.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *