Luft/Vatten

Luft-vatten kommer starkt som ett alltmer gångbart alternativ på den svenska marknaden, åtminstone i Sydsverige där klimatet är något mer förlåtande mot en luft- vattenvärmepump. För bara några år sedan ansågs det allmänt att en elpatron var obligatorisk i en luft- vattenvärmepump så fort temperaturen sjönk under nollan, men på senare tid har tillverkarna gjort stora framsteg. Numera erkänner till och med Energimyndigheten att det gott och väl kan räcka med en luft- vattenvärmepump till ett standardhus i södra Sverige, och besparingarna jämfört med att använda sig av direktverkande el i radiatorer kan bli så höga som 60 % eller mer!

Även decibelnivåerna som tidigare var ett stort problem har nu fått lite välbehövlig tillsyn, och idag behöver inte en luft- vattenvärmepump låta högre än 59 dB, vilket är ungefär den ljudnivå som en normal konversation kan hållas på. Den stora fördelen med den här utvecklingen är att luft- vattenvärmepumpen för första gången är ett riktigt seriöst alternativ även för den som har möjlighet att utnyttja exempelvis bergvärme. Bergvärme brottas fortfarande med höga initialkostnader, då kostnaden för en borra vanligtvis är ungefär den dubbla av ett helt system med luft-vatten inklusive installation. Förutsättningen för båda uppvärmningsformerna är dock förstås att redan från början bör ha ett vattenburet uppvärmningssystem i huset då sådana inte direkt kan kallas billiga att installera i en färdigbyggd villa.

Jämför man luft-luft med luft-vatten som ju är den kanske mest relevanta jämförelsen att göra mellan två typer av värmepumpar, så vinner luft-vatten i effektivitet. Medan luft-luft ger mellan två och tre kWh värme per kWh elektricitet, får man i genomsnitt ut mellan tre och fyra kWh värme från en luft- vattenvärmepump. Och visst låter det hela mycket bra när det kommer till uppvärmning, men hur är det egentligen med bruksvattnet – varmvattnet för hushållet? Tillverkarna har alltid brottats med stora värmeförluster när det kommer till tappvattnet, och den trenden håller tyvärr i sig: när det kommer till det här området är det tyvärr inte alla pumpar som håller måttet, speciellt inte vid lägre temperaturer.

Temperaturer

Ända ner till nollan kan du utan problem använda en luft- vattenvärmepump för ett normalhus uppvärmningsbehov, men modellens nackdel är förstås att effektiviteten blir låg redan vid ganska höga temperaturer. Vid +5 grader Celsius kan man märka av en klar effektivitetsförändring, och den som bor i mellersta eller norra Sverige gör klokt i att inte enbart förlita sig på sin luft- vattenvärmepump. En vedpanna eller till och med braskamin räcker generellt gott som komplement medan luft- vattenvärmepumpen tar han om tappvattnet under kalla dagar, men helt säker ska man förstås inte vara ens på detta i nordligaste Norrland.

Anmäl till kommunen

Glöm inte att anmäla till kommunen att du planerar installera en luft- vattenvärmepump. När det kommer till luft-vatten så rör det sig ju också om en inkoppling i uppvärmningssystemet på ett annat sätt än luft-luft, så det är alltid bäst ur både arbetsmässig och försäkringsmässig synpunkt att låta en certifierad installatör sköta det hela. Den tillverkare du köper din luft- vattenvärmepump av kan förmodligen rekommendera en bra installatör.