Värmepumpmarknaden backar under Q1, 2012…

Värmepumpmarknaden backar under det första kvartalet 2012 vilket man kan konstatera om man tittar på bilden nedan. Minskningen är klart synlig när det gäller luft-vatten och från luft-vatten men när det gäller vätska-vatten är siffrorna ungefär som 2010. Vad kan då dessa siffror peka på? Är det en bra beskrivning av hus-och-hem-marknaden i stort eller kan det vara så att marknaden har mättats?

Källa: Svenska värmepumsföreningen

Kan det hänga i hop med att det byggs mycket färre småhus i dag än tidigare och det är egentligen detta som är den största faktorn för påverkan. Förmodligen är det en kombination av många faktorer och man kanske inte skall spekulera allt för mycket innan man har hela 2012 i faktiska siffror…