Vedpannor

Visste du att ved faktiskt är den vanligaste uppvärmningsformen i svenska villor? Så mycket som var fjärde till var femte hus värms upp av vedpannor. Vedpannor kopplade till en ackumulatortank klarar ganska enkelt av att täcka hela husets uppvärmnings- och varmvattenbehov till en i sammanhanget låg kostnad. Om det är något vi har gott om här i Sverige så är det ju faktiskt just ved. Många vedpannor och ackumulatortankar är också byggda för att kunna ge varmvatten – tappvatten som man kan diska, bada och duscha i. Alpha Combi från Nibe, vepannaDetta vatten värms då upp inuti tanken men i ett separat system, för att det inte ska blandas med uppvärmningsvattnet. Men är det inte mest jobbigt med vedpannor då? Till skillnad från många andra panntyper som mer eller mindre sköter sig själva, eller åtminstone fyller på med bränsle i en kontinuerlig och maklig takt, måste ju vedpannor fyllas på hela tiden. Den slutsatsen är kanske lätt att dra efter att ha sett vedträn brinna upp snabbt i den öppna spisen, men faktum är att bra och moderna vedpannor bara behöver eldas på ungefär en gång varje dygn – åtminstone om man har en bra tank av rätt dimensioner (räkna med en tank som är rymmer ungefär 18 gånger mer vatten än vad eldstaden rymmer ved). Numera omges nya vedpannor av stränga utsläppsregler. För största möjliga miljöhänsyn bör man försöka hitta en prisvärd svanen-märkt panna, men även så kallade P-märkta vedpannor uppfyller kraven som ställts av SP – Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Förbränningen i varma och moderna vedpannor är av mycket hög verkningsgrad, och då ved ju är ett biobränsle så behöver man inte känna sig som en miljöbov på samma sätt som om man eldade med olja. Innan pannan hunnit blivit varm är dock såväl effekt som utsläpp sämre. Av den anledningen är vissa vedpannor utrustade med mekanik som gör att vattnet från ackumulatortanken först bara cirkulerar i själva pannan. CTC V40 LambdaPå tal om mekanik, så är det dock många gånger en ganska bra idé att leta efter vedpannor med så lite mekanik som möjligt. Vedpannor byggda i gjutjärn håller ofta en mycket hög kvalitet. Med få rörliga delar och saker kan gå sönder, har de ofta en livslängd och garanti som vida överstiger med delikata konstruktioner. Man kan till och med komma upp i hela 90 % verkningsgrad i en gjutjärnspanna, men det säger sig självt att man förstås går miste om viss funktionalitet. Installation av vedpannor faller under ROT-avdraget, så allt som allt behöver ett pannbyte eller en panninstallation inte bli särskilt dyr. Enligt schablon räknas 28 % av totalkostnaden inklusive panna och tank som arbetskostnad. Just ackumulatortankar är mycket viktiga för att uppvärmning med vedpannor ska ske effektivt och till en rimlig kostnad. Eld är ju per definition en ganska direkt värmekälla: när veden brinner så är det mycket varmt (mycket varmare än man nog vill ha det hemma), och när den slocknar så försvinner värmen tämligen omgående. Ackumulatortankar är ett smart sätt att ackumulera värmen från vedpannor när dessa är igång. Värmen portioneras sedan ut i ett vattenburet uppvärmningssystem allt utifrån behov.