Allt om värme

Utan värme i våra hus och hus kommer vi att frysa ihjäl! Det finns massor med olika möjligheter för att få en behaglig rumstemperatur och på Allt om Värme försöker vi beskriva de allra vanligaste och peka på fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Att värma sig med eld är ju, på intet sätt, någon ny företeelse och redan på stenåldern hade man veden som sin värmekälla. Fortfarande är ved ett otroligt populärt sätt för att få värme i våra hus men de flesta av oss använder vedeldning som ett komplement till annan värmekälla. På sjuttiotalet, då det byggdes många hus och villor, installerade man nästan uteslutande direktverkande elradiatorer och många av oss har det än i dag trots att elpriset har mer än 5-dubblats. Det är just det höga elpriserna som gör att investeringar i sin värmemiljö är lönsamt och det är relativt enkelt att “räkna hem” en investering på hundratusentals kronor. Allt om Värme skall vara leverantörsoberoende och påvisa både för- och nackdelar med de olika värmealternativen.