Bergvärme

Om du funderar på att installera bergvärme bör du först och främst räkna på hur snabbt du kan få tillbaka din investering. Välj en bra bergvärmepump med hög värmefaktor så ska du se att bytet till bergvärme ganska snabbt kan löna sig! Bergvärme är en lämplig energikälla på de flesta håll här i Sverige: vår stabila och gamla berggrund passar generellt bra att borra i, och trots att vi har ett förhållandevis långt vinterhalvår här, så brukar temperaturen nere i berget nästan alltid lika någonstans kring sju plusgrader. Tvärtemot vad många tror så är det dock inte värme från Jordens inre som vi utnyttjar när vi talar om bergvärme, utan snarare värme som grundvattnet fört med sig nedåt genom sprickor och håligheter sedan det värmts upp uppe vid markytan. Lite beroende på var i Sverige du bor kan det skilja sig i pris när du ska installera bergvärme. Själva bergvärmepumparna kostar naturligtvis lika mycket vart du än råkar leva, men berggrunden kan se lite olika ut från norr till söder vilket påverkar hur djupt man måste borra. Ju längre norrut man kommer desto djupare blir också borrhålen då de längre vintrarna med lägre temperaturer faktiskt har en viss påverkan på temperaturerna nere i berget – själva bergvärmen. Även storleken på din villa eller hus kan komma att påverka installationskostnaderna. Är huset stort så kan det i vissa fall faktiskt behövas två borrhål, ett på vardera sida av huset, för att man ska kunna ta upp all den bergvärme som behövs för att värma huset. Det finns värmepumpar som är byggda för att klara av dessa energimängder, så era kostnader behöver inte nödvändigtvis rusa iväg där, men det är svårt att komma ifrån att två hål kostar mer än ett. Ligger ert hus precis på gränsen kan det förmodligen räcka med en elpatron för att komplettera bergvärmen med under kalla dagar. Så hur fungerar då bergvärme rent praktiskt? Det man gör är först och främst att borra ett riktigt djupt hål, inte sällan djupare än 100 meter. I hålet, som till stor del är fyllt av grundvatten, placerar man en slang i vilken vatten får cirkulera.
Då vattnet ofta innehåller någon form av tillsats för att förhindra frysning är det extremt viktigt att slangen är både hel och tålig, då en läckande slang inte bara försämrar effekten på er uppvärmning utan ju också kan riskerar att förstöra stora mängder grundvatten! Vattnet pumpas runt i denna slang med hjälp av en bergvärmepump. När vattnet når pumpen håller det ungefär samma temperatur som vattnet nere i hålet, och det är alltså denna värmeenergi som utnyttjas i pumpen den så kallade kompressorprocessen. I den tas bergvärmen om hand genom att man komprimerar ett köldmedium med hjälp av vatten. När detta sedan förångas inne i kompressorn minskar trycket gradvis vilket gör att värme frigörs. Att installera bergvärme är många gånger den mest sunda ekonomiska investering du kan göra i ditt hus. Tillsammans med fönsterbyte så är bergvärme den åtgärd som snabbast och mest effektivt kan sänka era uppvärmningskostnader – samtidigt som det nästan garanterat höjer husets värde vid en eventuell försäljning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *